Webmaster & Grafiker

Doğuhan Subaşı

"Felsefem yok benim gidişatım şansa bakar"

Liberalizm Nedir

Liberalizm Nedir 21/09/2019

Liberalizm Nedir ? ; her bireyin inanç, vicdan ve düşünce özgürlüğünün tanınması gerektiğini savunan ekonomik ve siyasal öğretilerdir. yani , en basit tanımıyla “bireysel özgürlük”tür.

Liberalizm Çeşitleri

Liberalizm'in Birden fazla çeşidi vardır bunları sayarsak ;

⦁ Klasik Liberalizm
⦁ Sosyal Liberalizm
⦁ Siyasal Liberalizm
⦁ Muhafazakâr Liberalizm
⦁ İktisadi (Ekonomik) Liberalizm
⦁ Neoliberalizm
⦁ Ulusal Liberalizm
⦁ Ordoliberalizm
⦁ Paleoliberalizm
⦁ Kültürel Liberalizm
⦁ Liberal Feminizm

Liberalizm'in Tarihi

Liberalizm avrupanın ilk çağları 17.yy'da decrates,milton ve spinoza tarafından sunulmuştur. adını ispanyada kurulan " liberales " adlı siyası partiden almaktadır. liberalizm abd tarafından savunulmaktadır.

Liberalizm Değerleri

Liberalizm'in Bazı Değerlerinden Bahsetmek Gerekirse Bunlar ;

⦁ Devlet özgür değildir, keyfî davranamaz.
⦁ Kişilerin devlete biçtikleri roller ve görevler, kişinin liberal olup olmadığını belirler.
⦁ Devlet, gücünden ve kötü yönetilmesinden korkulan bir ihtiyaçtır.
⦁ Birey, kendi kendine yeterlidir, kendini yönlendirebilir, birey özgürlüğü her şeyden önemlidir.
⦁ İnsanın gerçek anlamda özgür olabilmesi için ona yalnızca bu imkânı sağlayan hukuki bir çerçeve bulunması yeterli değildir.
⦁ Toplumun iktisadi açıdan devlete bağımlı olmaması, kendi ayakları üstünde durabilecek durumda olması gereklidir.

Liberalizm Hakkında Bilmeniz Gerekenler

⦁ Liberal” kelimesi, Latince “özgürlük” anlamındaki “liber” kelimesinden türetilmiştir.
⦁ Atatürk’ün “iktisadi liberalizme” yakın görüşleri olduğu ifade edilir.
⦁ Türkiye’deki Liberal Demokrat Parti (LDP), devletçiliğe ve bürokratik engellere karşı görüşlere sahip Besim Tibuk tarafından 26 Temmuz 1994'te kurulmuştur.
⦁ Liberalizm, Anglo-Amerikan düşünce geleneğinin bir ürünüdür.
⦁ Osmanlı devletinin 19. yüzyıl başlarında belirginleşen “modernleşme” çabası, bazı tarihçiler tarafından “liberalleşme” olarak tanımlanır.
 

Liberalizm Nedir Liberalizm Değerleri iberalizm Hakkında Bilmeniz Gerekenler Liberalizm Çeşitleri Liberalizm Tarihi Liberalizm

Yorum Yap